S.No.

Name of student

Course

City

Workplace

1

Kamlesh Pandey

MJ

Raipur

ND TV

2

Durgesh Sahu

MABJ

Raipur

Z TV

3

Shadab sami Siddiqui

MJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

4

Nawaz Sharif

MJ

Bhopal

Raj Express

5

Rajendra Singh Parihar

MJ

Hoshangabad

Dainik Bhaskar

6

Rimi Jain

MJ

Jabalpur

Freelancer

7

Palak Tiwari

B.S.C..

Bhopal

Vanya Prakashan

8

Sandeep Singh

MJ

Rewa

Editorial agency

9

Anchal Shukla

MJ

Rewa

Editorial agency

10

Arun K. Tripathi

MJ

Gwaliar

People's Samachar

11

Piyush K. Tripathi

MJ

Gwaliar

People's Samachar

12

Sumit K. Pandey

MABJ

Bhopal

Raj Express

13

Tasneem Khan

MABJ

Bhopal

Broadcasting Acadamy

14

Sonali Shrivastava

MABJ

Raipur

Z TV

15

Bharat Pandey

MJ

Bhopal

People's Samachar

16

Praveen Shrivastava

MJ

Bhopal

People's Samachar

17

Abhishek Roay

MABJ

Bhopal

People's Samachar

18

Rekha Sharma

MABJ

Bhopal

People's Samachar

19

Nidhi Avasthi

MABJ

Bhopal

People's Samachar

20

Prashant Shukla

MJ

Bhopal

Raj Exprece

21

Kuldeep Singoria

MJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

22

Varun Pathak

MJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

23

Prashant Sharma

MABJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

24

Manoj Rathore

MJ

Bhopal

People's Samachar

25

Abhishek Porwal

B.S.C..

Bhopal

People's Samachar

26

Adarsh Choursiya

MABJ

Bhopal

Digi News Raj

27

Krishna K. Diwidi

B.S.C..

Bhopal

Times Today

28

Shatish Rajput

B.S.C..

Bhopal

Raj Express

29

Chetanya Jain

MJ

Bhopal

Times Today

30

Vimal Chanadr nagar

MABJ

Raipur

Z tv

31

Purva Sharma

MABJ

Bhopal

AIR

32

Rambahadur Singh

MJ

Bhopal

Raj Express

33

Ashish Ahirwar

MJ

Jabalpur

Patrika

34

Aaditya Dev Pandey

MJ

Bhopal

Raj Express

35

Pramod Tantawar

MJ

Bhopal

Raj Express

36

Ashish Dubey

B.S.C..

Bhopal

ETV

37

Jitendra Choubey

MABJ

Narsinghgarh

ETV

38

Charual Chawla

B.S.C..

Bhopal

Freelancer

39

Robin Jagtap

MABJ

Bhopal

FM Radio

40

Ravideep Singh

MABJ

Bhopal

People's Samachar

41

Sandeep Saxena

MABJ

Bhopal

Nav Dunia

42

Gaurav Shrivastav

MABJ

Bhopal

MK News

43

Rahul Dev Varman

MABJ

Bhopal

News Aaj

44

Syed Isuhuddin Rizvi

MABJ

Bhopal

News Aaj

45

Rajesh k. Sen

MABJ

Bhopal

News Aaj

46

Katrik Shrivastava

MABJ

Bhopal

Times Today

47

Nidhi Shukla

MABJ

Bhopal

MK News

48

Arun K. Sharma

MABJ

Bhopal

Raj Express

49

Pavan K. Yadav

MJ

Bhopal

People's Samachar

50

Gyanendra Tiwari

MJ

Raipur

DB Bhaskar

51

Rakesh K. Yadav

MJ

Bhopal

People's Samachar

52

Sandeep Singh

B.S.C..

Bhopal

Raj Express

53

Vinay Trivedi

MABJ

Raipur

Z tv

54

Madan Mohan Malviya

MABJ

Bhopal

Raj Express

55

Jitendra Singh Rajput

MABJ

Etarsi

Digi News Raj

56

Arpit Jain

MJ

Bhopal

News Aaj

57

Tarun Bhikonde

MAMC

Bhopal

Bansal News

58

Sanjay Datt Sharma

MAMC

Bhopal

Bansal News

59

Ravindra Singh Rajput

MABJ

Bhopal

Raj Express

60

Priyansh Jain

MAMC

Bhopal

Bansal News

61

Suresh Mishra

MABJ

Bhopal

Patrika

62

Gourav Singh Bhadoria

MABJ

Bhopal

Bansal News

63

Ankita Saxena

B.S.C..

Bhopal

Nav Bhart

64

Dipak Kumar Shukla

MJ

Bilashpur

Dainik Bhaskar

65

Dheerendr Tripathi

MJ

Bhopal

Raj Express

66

Syed M. Altamash

MJ

Bhopal

Raj Express

67

Rachna Ganbharv

MJ

Bhopal

People's Samachar

68

Dipak Kumar Shukla

MJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

69

Dheerendr Tripathi

MJ

Bhopal

Raj Express

70

Syed M. Altamash

MJ

Bhopal

Raj Express

71

Rachna Ganbharv

MJ

Bhopal

People's Samachar

72

Arun Sharma

MABJ

Bhopal

People Media Institute

73

Manoj Rathore

MJ

Bhopal

ETV

74

Prashant Sharma

MABJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

75

Kuldeep Singoria

MJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

76

Prachi Chaturvedy

MJ

Bhopal

Chitrkut

77

Ram Kumar

MJ

Bhopal

Nagar Panchayat Adhyaksh

78

Chandan Tiwari

MABJ

Bhopal

People's Samachar

79

Pravesh Gurjar

MJ

Bhopal

Dainik Bhaskar

80

Roshani Iyyar

MAMC

Bhopal

State News

81

Mokappti Purnima

MAMC

Bhopal

HT

82

Ankush Bajpai

MAMC

Bhopal

BTV

83

Vinay Tiwari

MABJ

Bhopal

Bansal

84

Swati Choudhary

MJ

Bhopal

Bansal

85

Jiya Sharma

B.S.C.

Bhopal

NDTV

86

Additya Sarathe

B.S.C.

Bhopal

Digi News

87

Sourbh Sharma

B.S.C.

Bhopal

Raj Express

88

Ankita Saxena

B.S.C.

Bhopal

Nav Bharat

89

Saquib Khan

MJ

Bhopal

Dainic Jagran

90

Pramod Raghuvanshi

MJ

Bhopal

People's Samachar

91

Piyush Rajput

MABJ

Bhopal

People's Samachar

92

Neeraj Vanjari

MABJ

Bhopal

BTV

93

Ashish Singh Parihar

MAMC

Bhopal

State News

94

Shahir Khan

MAMC

Bhopal

Raj Express

95

Jitendr Singh Rajput

MABJ

Itarsi

Patrika

96

Durgesh Shahu

MABJ

Bhopal

ETV

97

Dharmendr Singh

MJ

Bhopal

State News

98

Sachin Saxena

MABJ

Bhopal

ETV